Project information

Dynamika vzniku shelterinového komplexu

Investor logo
Project Identification
GAP205/12/0550
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Charakterizace afinity komponent proteinu a DNA v ramci shelterinoveho komplexu; navrzeni kinetickeho modelu sestavovani shelterinu na telomerove DNA; stanoven limitujicich molekularnich interakci pro komplexaci shelterinu; urceni vlivu chemoterapeutik na vazbu shelterinovych podjednotek na DNA.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info