Project information

Normální je nekouřit pro mladší školní věk

Project Identification
DAR-628-OZ-2004
Project Period
7/2004 - 6/2005
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Jedná se o výzkumný úkol podpořený Ligou proti rakovině Praha formou daru z výtěžku sbírky Květinového dne. Cílem projektu je položit základy zdravého životního stylu a přístupu ke zdraví, základy nekuřáctví a nekuřácký vývoj jedince a to v rovině poznatkové, dovedností i postojů a chování a navázat na program realizovaný v mateřské škole a systematicky pokračovat na základní škole. Projekt má 3 etapy: 1. Pilotní studie, příprava obsahu, pracovních listů a metodického materiálu; 2. Ověření programu na modelových školách; 3. Návrh na akreditaci na MŠMT jako materiál a pomocný text pro školní vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info