Project information

Inovace a následná integrace studijního programu přednášky

Project Identification
FRVS/1971/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Přednáška "Mechanické vlastnosti pevných látek" je zařazena jako povinná pro studenty učitelských kombinací s fyzikou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je ukončena zkouškou. Její obsah je téměř totožný s přednáškou se stejným názvem, konanou pro studenty oboru fyzika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kterou si zapisují navíc studenti PGS fyzika a studenti některých nefyzikálních oborů (zejména studenti geologie). Je jasné, že tak heterogenní soubor zájemců si vyžaduje změnu náplně celé přednášky a způsobu její prezentace. Z toho důvodu navrhujeme podstatně rozšířit její obsah s tím, že každá ze čtyř zúčastněných skupin studentů bude absolvovat jenom určitou část přednášky (studenti PGS celou). Aby bylo možno koordinovat výuku pro jednotlivé skupiny studentů, bude celý kurz umístěn na webové stránky a výuka bude pro zájemce probíhat též formou e-learningu. Rovněž plánujeme vydání učebních textů, obsahujících celou přednášku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info