Project information

Strategie učení cizím jazykům jako východisko efektivního učení a vyučování cizích jazyků u studentů učitelství cizích jazyků na PdF MU (výzkumné šetření)

Project Identification
MUNI/41/24-B-B/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt umožní provedení výzkumu používání strategií učení cizímu jazyku (CJ) a studentů učitelství CJ na PdF MU (konstrukce diagnostické techniky, konzultace statistika, zpracování dat), proškolení studentů učitelství jako budoucích učitelů v oblasti strategií učení (materiály pro samostudium) a podpoří prezentaci a publikování výsledků výzkumu na odborných konferencích, časopisech a www stránkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info