Project information

Vzdělávání v oblasti behaviorálních věd a zapojení studentů postgraduálního studia do tvorby nového předmětu Behaviorální metody ve fyziologii (Behaviorální)

Project Identification
FRVS/452/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt odráží potřebu nabídnout studentům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně kvalitní a didakticky přitažlivé vzdělávání v oblasti behaviorálních věd a zároveň využít tvůrčí potenciál studentů.
Od jarního semestru 2013 bude studentům nově nabízen předmět Bi6111 - Behaviorální metody ve fyziologii, který vzniká s cílem představit posluchačům úlohu behaviorálních věd v moderním biomedicínském výzkumu a který zároveň zaplňuje prázdnou niku v nabídce předmětů PřF. Předmět bude otevřen posluchačům všech oborů a ročníků bez omezení, s ohledem na obsah se předpokládá zájem posluchačů zejména akreditovaného studijního programu Biologie.
Záměrem projektu je nejen vytvořit nový přednáškový kurz doplněný demonstracemi vybraných experimentů, ale i zapojit tvůrčí potenciál pregraduálních a doktorských studentů.
Náš studentský řešitelský tým bude participovat jak na přípravě teoretických přednášek, tak i zavedení praktických demonstrací nového předmětu Bi6111. V rámci teoretické části kurzu se studentský řešitelský tým pod vedením doc. Váchy a RNDr. Nejezchlebové bude podílet na implementaci nových témat se zaměřením na neurobiologické principy chování a behaviorálních metody aplikované u vybraných skupin živočichů (hmyz, savci). V návaznosti na teoretickou část se bude podílet na demonstracích, vhodně doplňujících teoretické poznatky. Možnost sledování chování živočichů pomocí moderní video a počítačové techniky a vyhodnocování jeho parametrů pod vlivem různých chemických či fyzikálních agens a při vedení staršími studenty slibuje vysokou atraktivnost a didaktickou hodnotu kurzu.
Ve výsledku tak bude zkvalitněno a posíleno jak pregraduální tak i postgraduální vzdělávání v oblasti behaviorálních věd na MU Brno

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info