Project information

Normální je nekouřit pro mladší školní věk - pokračování projektu pro 2. třídy

Project Identification
DAR-628-0Z-2005
Project Period
12/2005 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Keywords
smoking, prevention, children

Program je zaměřen na metodiku výchovy proti kouření a kuřáctví u dětí mladšího školního věku 1.-3.třída a je určen dětem i jejich učitelům jako pomocný a metodický materiál. Může být využit i rodiči dětí, vychovateli/kami ve školní družině nebo vedoucími kroužků volnočasových aktivit ve školách nebo centrech volného času k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info