Project information

Zemědělec jako správce krajiny?

Project Identification
FRVS/367/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zabývá hospodařením zemědělců v krajině, a to také z hlediska postojů zemědělců ke krajině a z hlediska role, kterou ve správě krajiny mají a která se od nich očekává. Důvodem pro tuto analýzu je dnešní rozdílné pojetí zemědělce jako správce krajiny, kdy oproti minulosti již není chápán jen jako výrobce potravin - mimoprodukční funkce zemědělství jsou důležitou součástí plánů rozvoje venkova a také politiky EU. Tato skutečnost otevírá mnoho nových otázek, které se týkají schopnosti a ochoty dnešních zemědělských subjektů podílet se na naplňování cílů mimoprodukčního zemědělství a přijmout je za podstatnou nebo hlavní část příjmů své činnosti.


Tématika projektu bude využita ve výuce předmětu HEN437 "Hospodaření v krajině" navazujícího magisterského studijního programu Humanitní environmentalistika se studijním oborem humanitní environmentalistika, a to jak výukou některých témat v tomto předmětu, tak asistencí ve výuce. Nabízí se také přednáška nebo série přednášek pro Univerzitu 3. věku MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info