Project information

Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz

Project Identification
FRVS/643/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Myšlenka nového kursu Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz vznikla na dvou pracovištích FF MU - v ústavu jazykovědy a Ústavu klasických studií. Hlavním motivem je poskytnout širšímu okruhu potenciálních posluchačů přitažlivou nabídku, která by oslovila i zájemce bez filologického základu v jazycích, mj.religionisty, historiky a archeology. Samostatná přednáška otevírá mnohem větší prostor, než když je daná problematika zahrnuta jako dílčí do jiných, již existujících přednášek. Účinný prostředek pro splnění vytčeného cíle spatřujeme v rozboru vybraných epigrafických památek těch národů starověké Itálie, které po sobě nějaké písemnosti zanechaly. Najdeme mezi nimi texty ryze sakrálního charakteru (např. etruský rituální kalendář Liber linteus, umberské Iguvinské tabulky), texty právní (oská Tabula Bantina), nápisy dedikační, náhrobní a mnohé další. Nově zaváděná přednáška představuje ve studijních plánech Filozofické fakulty MU jednak koordinaci a optimalizaci doposud roztříštěných specializovaných přednášek, současně nabízí nový, interdisciplinární pohled na klíčový region ve vývoji exropské civilizace pro celou řadu zainteresovaných studijních oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info