Project information

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

Project Identification
FRVS/2475/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zásadní inovace kurzu Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství. Tento kurz je určen pokročilým studentům bakalářského a magisterského studia religionistiky (presenčního a kombinovaného) a zabývá se problematikou vzniku a vývoje rituálních praktik v křesťanských obcích v 1.-4. století.Důraz je kladen na analýzu písemných a archeologických pramenů, jejich interpretaci a zaměřuje se především na rituály společného stolování (agapé a eucharistii), křest, pohřební rituály, kult mučedníků, svatých, počátky poutí a vznik kultu Panny Marie. Právě archeologické prameny zpřístupněné studentům formou CD ROM výrazně přispějí ke zkvalitnění výuky.