Project information

NTpro-BNP jako neinvazivní market akutní rejekce u pacientů po transplantaci srdce

Project Identification
NR8058
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zjistit, zda lze NTpro-BNP použít v klinické praxi jako neinvazivní marker rejekce po stransplantaci srdce.
Zjistit, zda dynamika hladiny NTpro-BNP odráží úspěšnost terapie biopticky ověřené akutní rejekce.
Ověřit vliv výše hladiny NT-pro-BNP u dárce na výskyt akutních rejekcí v časném potransplantačním období.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info