Project information

Biomechanická analýza pohybu (BIPO)

Project Identification
MUNI/FR/0095/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Podstatou projektu je získat reálná biomechanická data ve spolupráci s talentovanými studenty, která by byla vhodná pro výukové účely v rámci nového volitelného předmětu Biomechanická analýza pohybu. Studenti budou v rámci předmětu pracovat s těmito daty, přičemž budou moci v praktické činnosti jejich zpracování, vyhodnocení a interpretace využít teoretické poznatky získané v povinném předmětu Biomechanika. Tato aktivita bude vykonávána v několikačlenných skupinách pro rozvoj týmové spolupráce.