Project information

Komparace izometrické síly horních končetin populace ČR se skupinou sportovců různých odvětví (18 - 29 let) (KISHK)

Project Identification
MUNI/A/0842/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je primárně koncipován pro získání finanční podpory na realizaci specifického výzkumu studentů doktorského studijního programu FSpS MU. Výzkumným cílem projektu je porovnání izometrické síly dominantní a nedominantní horní končetiny u obecné populace České republiky a sportovců vybraných sportovních odvětví. Testovaní sportovci budou atleti (hod oštěpem), tenisté a badmintonisté. U každého sportu předpokládáme 10 testovaných osob. Testované osoby budou ve věku 18 – 29 let. Naměřené hodnoty získáme pomocí testu ruční dynamometrie (digitálním ručním dynamometrem). Předpokládáme, že rozdíl naměřených hodnot mezi dominantní a nedominantní horní končetinou bude větší u sportovců než u obecné populace.