Project information

Zajištění přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum

Project Identification
0030/2013
Project Period
8/2013 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of Economics Prague

Cílem projektu je zajištění kontinuálního přístupu do stěžejních elektronických informačních zdrojů zaměřených na společenské vědy a ekonomii. V rámci projektu bude zpřístupněn obsáhlý multioborový plnotextový zdroj ProQuest Central doplněný o moduly podle specifikace informačních potřeb konkrétních účastníků konsorcia (např. Národní technická knihovna, ProQuest STM). Dále budou zpřístupněny tři klíčové EIZ zaměřené na ekonomický výzkum a příbuzné obory (Passport GMID, OECD iLibrary, EconLit with Full Text). Součástí projektu je i realizace školení podle specifických potřeb jednotlivých členů konsorcia a metodická podpora pro analýzu statistik, propagaci zdrojů a přípravu školení od administrátora projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info