Project information

Fenomén mučednictví mezi středověkými křesťanskými misionáři v Asii

Project Identification
MUNI/21/VAL/2016
Project Period
2/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zabývá rozborem středověkých misionářských zpráv týkajících se umučení františkánských a dominikánských misionářů v Asii, konkrétně na území Mongolské říše, střední Asie a Indie v období mezi 30. lety 13. století a koncem 14. století.
Cílem projektu bude a) lokalizace a chronologie jednotlivých případů mučednictví a jejich sociálně politický kontext, b) narativní analýza konkrétních zpráv (dopisy, zprávy o mučednictví) a porovnání jednotlivých verzí vyprávění o téže události. Na základě kritické analýzy jednotlivých narací projekt umožní odkrýt za jakých podmínek k mučednictví v Asii docházelo, jaká byla role samotného misionáře a jak se vyvíjel obraz misionáře-mučedníka ve středověkých zprávách. Výsledky výzkumu budou v podobě odborné studie v angličtině publikovány v jednom z časopisů: Numen, Medieval Encounters.

Publications

Total number of publications: 4