Project information

Zkvalitnění výuky předmětu "Academic Writing" (AW)

Project Identification
MUNI/FR/1612/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky "Academic Writing" určeného primárně pro studenty doktorského studia. Hlavním obsahem předmětu je příprava studentů na proces psaní a publikování vědeckých článků. Výuka předmětu bude rozdělena do dvou částí: 1. zefektivní tvůrčího psaní, 2. zpětná vazba na vlastní návrh odborného článku, včetně návrhu periodika pro publikování. Podpora projektu bude využita zejména pro angažování zahraničního odborníka z oblasti akademického psaní a metodologie.