Project information

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty

Project Identification
MUNI/FR/1511/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je inovace výuky a obsahu předmětu vyučovaném v anglickém jazyce Private International Law and the Internet (MVV7917K). Nástrojem k dosažení tohoto cíle je rozvoj pedagogických a jiných dovedností akademické pracovnice ve výuce. Dalším cílem je více interaktivní zapojení studentů výuky a studia a zavedení dalších interaktivních metod výuky oproti stávajícímu stavu (např. zpětná vazba k rešerším judikatury v angličtině, psaní klauzurních prací, prezentace apod.).