Project information

Vědecký seminář doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku dějepisu

Project Identification
MUNI/41/K 07/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Seminář organizovaný s cílem aktivní účasti studentů prezenční i kombinované formy doktorského studijního programu katedry historie PdF MU a pasivní účasti studentů magisterského studia též katedry. Předpokládá se vydání konferenčního sborníku tiskem.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info