Project information

Česko-německé sympozium (CNS)

Project Identification
RP/243/16
Project Period
3/2016 - 7/2016
Investor / Pogramme / Project type
Nadation/Found - National
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Brno-Centre District Council

Primárním cílem je realizace celodenního česko-německého vinařského sympozia. Jeho součástí bude představení sborníku s příspěvky mapující odborné pohledy na české a moravské vinařství a prezentace regionálních vín Čech a Moravy.
Investorem projektu je Vinařský fond a partnerem projektu je Magistrát města Brna.
Všechny náklady projektu budou hrazeny z dotace Vinařského fondu a z prostředků Magistrátu města Brna. Masarykově univerzitě nevzniknou realizací projektů žádné náklady, které by měly být hrazeny z jejich zdrojů.