Project information

Využití on-line prekoncentračních technik ke zvýšení koncentrační citlivosti CE analýz

Project Identification
FRVS/1240/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Kapilární elektroforéza (CE) patří mezi relativně nové analytické metody a v současné době zaznamenává obrovský rozvoj. Mezi hlavní výhody této metody patří rozmanitost v aplikačních možnostech, přičemž umožňuje analýzu širokého spektra látek, jednoduché provedení, velmi malá spotřeba vzorku, minimální organické odpady, vysoká účinnost a rychlost analýzy. Velkou nevýhodou CE s UV detekcí je však obvykle nízká koncentrační citlivost v porovnání s kapalinovou chromatografií jako nejčastěji používanou srovnatelnou technikou. Důvodem nízké koncentrační citlivosti je dávkování velmi malých objemů vzorku (běžně méně než 1% objemu kapiláry což jsou desítky nanolitrů vzorku) a krátká absorpční dráha detekčního paprsku (rovna vnitřnímu průměru kapiláry). Jiné detektory jako jsou fluorescenční či elektrochemické se sice vyznačují vyšší citlivostí, ale za to je možné je aplikovat na méně typů analytů i po modifikaci pomocí chemické derivatizace. Ekonomicky výhodnou a technicky nenáročnou cestu ke zvýšení detekční citlivosti CE analýz s UV detekcí přináší on-line prekoncentrační techniky, díky kterým na základě rozdílů některých vlastností (vodivost, pH, přídavek aditiv atd.) mezi vzorkem a základním elektrolytem dochází k postupnému zakoncentrování a fokusaci (zaostření) analytů do úzkých zón před vlastní separací a tím umožňují nadávkování většího objemu vzorku než obvykle. Dosud jsou známé 4 hlavní on-line prekoncentrační techniky, které se opírají o odlišný fokusační mechanismus: "field enhanced stacking"; "sweeping"; "dynamic pH junction" a "transient isotachophoresis". V našem projektu se zaměříme na field enhanced stacking a sweeping neboť se jedná o nejčastěji používané on-line prekoncentrační techniky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info