Project information

NEKUŘÁCKÉ DOMOVY - pokračování

Project Identification
7296
Project Period
10/2016 - 6/2017
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem projektu je snaha o zvýšení informovanosti rodičů, příp. prarodičů dětí předškolního a mladšího školního věku o zdravotních a behaviorálních rizicích pasivního kouření („secondhand“ a „thirdhand“ smoke), které by vedlo ke snížení expozice zejména dětské populace pasivnímu kouření v jejich domovech. Současně jsou do realizace projektu zapojeni studenti všeobecného lékařství, které tak chceme seznámit jak s prostředím mateřských a základních škol, tak s obsahem výuky na těchto stupních, aby získali větší povědomí o potřebnosti prevence a komunitní spolupráce zdravotníků s rodinami i školami a mohli tyto zkušenosti uplatnit v budoucí osvětové a preventivní činnosti v rámci výkonu lékařského povolání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info