Project information

Podpora zdravého životního stylu a prevence kouření u dětí ZŠ a MŠ

Project Identification
DAR-2055-oZ-2016
Project Period
9/2016 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Primárně preventivní program Normální je nekouřit podporuje zdravý životní styl, především prevenci kuřáctví u dětí primárního stupně. Program je možné využít ke splnění výchovných cílů vedoucích děti k postupnému převzetí zodpovědnosti za své zdraví, utváření dovedností potřebných pro život a kompetencí k udržení a podpoře zdravého životního stylu. Je vhodné jej implementovat do školního kurikula, zvláště do minimálního preventivního programu, který si škola vytváří nově pro každý školní rok i do školního vzdělávacího programu. Program podporuje primární onkologickou prevenci, kadiovaskulární prevenci a drogovou prevenci na základních školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info