Project information

Tvorba předmětu Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie pro nový obor - vietnamistiku

Project Identification
MUNI/FR/1540/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V projektu bude vytvořen nový povinný předmět Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie pro zakládaný obor vietnamistika, který využijí i posluchači přírodovědně a ekonomicky orientovaných fakult (PřF, ESF, FSS). Hlavní výstupy: nový předmět, literatura ve fondech MU a psaný sylabus rozvinou a integrují asijská studia na MU + zlepší aktivní znalost ekonomicky silné oblasti s více než 600 miliony obyvatel. Psaný sylabus bude základem pozdější monografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info