Project information

Případové studie držení těla dětí předškolního a mladšího školního věku

Project Identification
MUNI/41/0593/2016
Project Period
6/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V případových studiích držení těla dětí budeme v časovém úseku dvou let sledovat vývoj držení těla, svalových dysbalancí a plochonoží u konkrétních dětí před nástupem a po nástupu do školy. Výzkumného šetření se zúčastní celkem 6 dětí. Testová baterie obsahuje vyšetření pohledem v klidu a v pohybu, vybrané funkční svalové texty a testování plochonozí pomocí a podoskopu a otisku chodidel na papír. Testování proběhne v ordinaci dětské lékařky za přítomnosti dětské lékařky, pedagoga zdravotní tělesné výchovy a fyzioterapeuta. Zákonným zástupcům bude pro doplnění informací předložen dotazník zaměřený na pohybové aktivity dítěte ve sledovaném období. Svůj souhlas s testováním dítěte stvrdí zákonní zástupci podpisem informovaného souhlasu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info