Project information

Implementace testové baterie základních pohybových dovedností MOBAK 3 do výuky předmětů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (MOBAK3)

Project Identification
MUNI/FR/0851/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Do obsahu povinných předmětů Základy sportovních her (ITVp21, ITVk21), Základy atletiky a pohybových her (ITVp12, ITVk12), Sportovní hry (ZS1BP_TVSH, ZS1BK_TVSH) v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ chceme implementovat testovou baterii základních pohybových dovedností MOBAK 3. Cílem projektu je ve spolupráci s učiteli ZŠ vytvořit elektronický manuál MOBAK 3 a výsledky spolupráce z praxí využít ve výuce studentů VŠ ve výše uvedených předmětech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info