Project information

Inovace studijních materiálů pro předmět Strukturní geologie

Project Identification
MUNI/FR/1047/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Od r. 2018 bude předmět G4101(k) Strukturní geologie a geotektonika rozšířen o praktická cvičení. V projektu budou připraveny interaktivní digitální 3D modely geologických struktur, které rozšíří výuku moderními metodami. Z fotografií budou vytvořeny 3D modely strukturních vzorků, které oproti reálným vzorkům umožní navíc zvýraznění a zvětšení struktur či zobrazení reliéfu bez povrchového vzoru. Odborné popisy vzorků budou oporou pro samostudium a prohlížení vzorků on-line zpřístupněné v IS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info