Project information

Eye-Tracking v didaktickém výzkumu a jeho realizace

Project Identification
81p14
Project Period
2/2018 - 6/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Pädagogische Hochschule Wien

Předkládaný projekt směřuje k propojení dvou výzkumných týmů, které ve své činnosti využívají technologií mobilního eye-trackingu. Projekt směřuje k prohlubování synergie v metodologických postupech a v důsledku toho by pak měla být zajištěna i vyšší kvalita a efektivita využívání technologií mobilního eye-trackingu.
Kromě výměny zkušeností a prohloubení znalostí o možnostech získávání a využívání dat z přístrojů mobilního eye-trackingu v rámci dvou setkání budou vytvořeny digitální manuály a návrhy jejich dalšího rozšíření.
Tyto materiály překračují časový horizont daného projektu, a vzhledem k jejich modularitě mohou být dále rozvíjeny a rozšiřovány. Tím vniká prostor nejen pro budoucí užší bilaterální spolupráci, ale také pro zahrnutí dalších výzkumných týmů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info