Project information

Eye-Tracking v didaktickém výzkumu a jeho realizace

Project Identification
81p14
Project Period
2/2018 - 6/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Pädagogische Hochschule Wien

Předkládaný projekt směřuje k propojení dvou výzkumných týmů, které ve své činnosti využívají technologií mobilního eye-trackingu. Projekt směřuje k prohlubování synergie v metodologických postupech a v důsledku toho by pak měla být zajištěna i vyšší kvalita a efektivita využívání technologií mobilního eye-trackingu.
Kromě výměny zkušeností a prohloubení znalostí o možnostech získávání a využívání dat z přístrojů mobilního eye-trackingu v rámci dvou setkání budou vytvořeny digitální manuály a návrhy jejich dalšího rozšíření.
Tyto materiály překračují časový horizont daného projektu, a vzhledem k jejich modularitě mohou být dále rozvíjeny a rozšiřovány. Tím vniká prostor nejen pro budoucí užší bilaterální spolupráci, ale také pro zahrnutí dalších výzkumných týmů.