Project information

Vzdělávání seniorů jako součást sociálních služeb Jihomoravského kraje II.

Project Identification
JMK
Project Period
6/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Rector's Office

Vzdělávací aktivity, na nichž Masarykova univerzita spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje od roku 2014, jednoznačně přispívají ke zvyšování úrovně kvality života seniorů. Do již zrealizovaných 27 kurzů se zapojilo 451 seniorů žijících v zařízeních JMK. Zájem ze strany cílové skupiny, je však mnohem větší než se původně očekávalo. Do 8 kurzů původně plánovaných na rok 2018 by se chtělo zapojit dalších 5 domovů. Snahou U3V MU je ve spolupráci JMK uspokojit požadavky i těchto zařízení. Z tohoto důvodu byl připraven navazující projekt, jehož cílem je realizace dalších pěti vzdělávacích kurzů. Záměrem navazujícího projektu je ovšem nejen obohacování života účastníků kurzů, ale i pomoc při snaze personálu domovů udržet potřebnou tělesnou a duševní aktivitu seniorů. Náplň kurzů bude reflektovat specifické požadavky cílové skupiny. Projekt počítá kromě nákladů na výukové materiály určené účastníkům kurzů, s nezbytnými výdaji na mzdy pro lektory a organizátory kurzů a služby.