Project information

Konference Fantastika a mýtus v antropocénu (FMA2018)

Project Identification
JMK053573/ORR
Project Period
9/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Fantastika a mýtus v antropocénu je mezinárodní mezioborová vědecká konference pořádaná Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravskou zemskou knihovnou ve dnech 3. až 5. října 2018. Jednacími jazyky jsou angličtina a čeština.
Cílem konference je prozkoumat měnící se funkce mýtu a fantastiky v současném světě, analyzovat, zda a jak reagují na šířící se diskuzi o důsledcích lidského vlivu na životní prostředí, a zhodnotit, nakolik mohou přispívat k přehodnocení konceptu lidství a postavení lidstva v rámci biosféry.
Konferenci otevřou dva významní odborníci: profesor Brian Attebery (Idaho State University) a profesor Marek Oziewicz (University of Minnesota), na které navážou příspěvky dalších asi šedesáti řečníků. Součástí programu bude studentská konference přístupná vysokoškolským i středoškolským studentům. Odborný program doprovodí autorská čtení, literární čtení studentů ÚČLK FF MU, komentovaná prohlídka Brna a další.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info