Project information

Rodinné a příbuzenské vztahy v Číně. Učební materiál k přednášce Kulturní antropologie Číny (Příbuzenské vztahy v Číně)

Project Identification
MUNI/FR/1402/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt se zabývá inovativními změnami ve vyučovacím procesu předmětu Kulturní antropologie Číny. Idea vytvoření učebnice o rodinných a příbuzenských vztazích v Číně vznikla
z týmové iniciativy absolventů uvedeného předmětu, za účelem zvýšení kvality vyučovacího procesu – konkrétně ve zlepšení dostupnosti odborných materiálů potřebných k úspěšnému absolvování předmětu, ke zjednodušení vyhledávacího procesu informací o dané tematice. Výstupem projektu bude učební materiál s interakti