Project information

Realizace komunikační strategie MUNI

Project Identification
ROZV/09/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Masarykova univerzita se ve své komunikaci obrací k velmi široké heterogenní cílové skupině, kterou lze rozdělit na několik segmentů: uchazeči o studium, stávající studenti, absolventi, zaměstnanci, partneři, odborná veřejnost a široká veřejnost. Každá z vyjmenovaných skupin vyžaduje vytvoření a řízení vlastní komunikační strategie. Úspěšnost marketingové komunikace Masarykovy univerzity, s níž musí být jednotlivé komunikační strategie vždy v souladu, je mimo jiné odvislá od toho, jak úspěšně se podaří komunikační strategie rozdílných agend propojit.
Cílem interního projektu Realizace komunikační strategie je mimo jiné snaha o konzistentní integrovanou komunikaci, a to nejen v rovině jednotlivých agend, ale i v rovině centrální a fakultní.

Vzhledem ke svému širokému záběru je projekt rozdělen na čtyři samostatné okruhy:
1. Komunikace s uchazeči o studium
2. MjUNI - Masarykova dětská univerzita
3. Komunikace se studenty
4. Komunikace s absolventy