Project information

Šíření sounáležitosti

Project Identification
ROZV/10/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

V roce 2018 rozšířila Masarykova univerzita výrazně komunikaci k posílení sounáležitosti.
Organizace začala nasazovat a používat nový vizuální styl v čele se značkou MUNI. Změna kompletního vizuálního stylu je několikaletý proces. V návaznosti na blížící se oslavy 100. výročí svého založení již ale komunikuje nový vizuální styl a akce směrem ke studentům, zaměstnancům, absolventům s přesahem na širokou veřejnost (s důrazem na město Brno), ale i širokou akademickou obec v České republice a v zahraničí.
V projektu budou cíleně komunikovány hodnoty a poslání univerzity s důrazem na reálný prospěch, který univerzita přinesla za dobu své existence společnosti. K tomuto záměru bude také podporovat samotné studenty v šíření sounáležitosti MUNI primárně prostřednictvím studentských univerzitních akcí. První akcí tohoto typu v roce 2018 byla marketingová podpora studentského plesu ve spolupráci s Munií.
Spolupráce s partnery, která bude utvářena v dlouhodobém horizontu, přinese rozvoj marketingového partnerství s komerční sférou a strategickými partnery v rámci spřátelených institucí.
Součástí projektu bude i funkční zapojení všech součástí univerzity do MUNISHOP, který umožňuje rozšíření nového vizuálního stylu uvnitř univerzity i směrem k dalším cílovým skupinám (uchazeči, absolventi, stakeholders, veřejnost). MUNISHOP je a dále bude silná platforma pro podporu vizuální identity.
Vzhledem ke svému širokému záběru je projekt rozdělen do tří samostatných okruhů:
1. JVS MUNI (JVS = jednotný vizuální styl)
2. PODPORA ZNAČKY MUNI - MUNISHOP