Project information

Rozvoj webové prezentace Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/11/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Účelem projektu je zkvalitňování prezence MU na internetu a podpora značky univerzity, zejména v podobě rozvoje univerzitních webů, ale i podporou návaznosti na další nástroje, především sociální sítě.

Cílem projektu je další rozvoj univerzitního grafického systému pro weby a podpora jeho nasazování na dalších webech MU a rozvoj součástí webu www.muni.cz