Project information

Uplatnění absolventů MU 2003-2004 v praxi

Project Identification
FRVS/2605/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Průzkum uplatnění absolventů reaguje na sílící poptávku veřejnosti, uchazečů o vysokoškolské studium. Rozhodujícím předpokladem pro zvýšení úrovně každé školy je získávání informací o uplatnění absolventůvysokých škol, jejich postavení na trhu práce, o jejich profesních vyhlídkách, fluktuaci a také retrospektivní hodnocení úrovně služeb poskytovaných vysokou školou právě z hlediska profesního uplatnění. Primární v celé úloze je získání objektivních a v čase srovnatelných informací o uplatnění absolventů MU z let 2003 a 2004.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info