Project information

Víme, kam (ne)volíme? Neznalost instituce jako faktor ovlivňující nízkou volební účast při senátních volbách

Project Identification
MUNI/C/0001/2019
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Volby do Senátu Parlamentu České republiky jsou dlouhodobě charakteristické nízkou volební účastí, přičemž nezájem o tento typ voleb zatím nebyl uspokojivě vysvětlen. A to i přesto, že je tento jev z pohledu správného fungování demokratického systému chápán výrazně negativně. Tento výzkum si proto klade za cíl zkoumat, co může ovlivňovat volební účast při volbách do horní komory Parlamentu ČR a jak konkrétně je volební účast ovlivňována mírou znalosti voliče o této instituci, která je jedním z možných faktorů teoreticky vysvětlující zájem o určitý typ voleb. Proč by právě nedostatek informací o instituci mohl být vysvětlující proměnnou nízké volební účasti v českých senátních volbách, bude předmětem teoretické části práce. V empirické částí pak bude prostřednictvím dotazníkového šetření a následné kvantitativní analýzy nastíněný kauzální vztah testován.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info