Project information

Změna objektivní a subjektivní refrakce při změně polohy hlavy

Project Identification
MUNI/C/1600/2018
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem této práce je ukázat jak velké nebo malé změny může způsobit nedodržení základních pravidel při provádění objektivní a subjektivní refrakce. Nedodržení těchto pravidel je záměrně voleno tak, aby co nejvíce simulovaly reálné situace v běžné praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info