Project information
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-německé problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům

Project Identification
MUNI/A/1100/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-nemecké problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům je prvořadě zaměřen na zkvalitnění témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU ve stávajících disertačních a magisterských pracích. Jeho cílem je podpora aktivit, které začleňují magisterské a doktorské studenty do badatelských témat, řešených na ÚGNN. Podpoření studenti budou moci díky projektu mohli lépe participovat na aktivitách a tématech, jež ÚGNN sdílí s ostatními germanistickými pracovišti v České republice i v zahraničí. Dalším cílem je poskytnout zejména magisterským studentům možnost smysluplně se podílet na projektových aktivitách ústavu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info