Project information

Tvorba kurzu Jazykový seminář španělský III (MED25) a úprava stávajících jazykových seminářů španělských I a II (MED23 a MED24)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1723/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má dva cíle: vytvoření e-learningové podpory v Elfu pro Jazykový seminář španělský III (MED25) a správa již existujících e-learningových kurzů I a II (MED23 a MED24). V souladu s koncepcí nově akreditovaného studijního programu Mediteránní studia bude potřeba upravit stávající kurzy a vytvořit další navazující. Kurzy jsou dlouhodobě vyučovány rodilou mluvčí, je tedy zapotřebí e-learningové podpory, která umožní efektivnější porozumění, procvičení obtížných gramatických prvků, upevnění všech jazykových kompetencí při využití dostupné technologie a systémových řešení jako jsou interaktivní videa, testy, slovník, komentovaný úkol, gramatické přehledy (kniha), audio cvičení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info