Project information

MENDELU a MUNI - 100 let vzdělávání v Brně

Project Identification
ROZV/C16/2019
Project Period
1/2019 - 1/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Projekt „Brněnské univerzity stoleté“ spojuje brněnské univerzity, které slaví 100leté výročí od svého založení - MUNI a MENDELU. Charakterizuje každou z nich v aktivitách, které spojují tradici s novým přístupem. Prezentuje univerzity, jako centra vědy a výzkumu, pokroku a zároveň demonstruje tradici a dlouhou historii, ze které vychází, a která je silně propojená s regionem jejich založení a působení.
Projekt je složen z několika samostatných akcí, které mají podpořit společnou prezentaci univerzit v rámci města a regionu a přispět k posílení jejich spolupráce.