Project information

Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace

Project Identification
ROZV/C10/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
Charles University Prague
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice

Návrh centralizovaného rozvojového projektu „Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace“ završuje předchozí úspěšnou spolupráci šesti veřejných univerzit, které v roce 2018 jako první v České republice získaly institucionální akreditaci. Z vydaných rozhodnutí je zřejmé, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství chápe udělení těchto prvních institucionálních akreditací jako ověření základního nastavení vnitřních systémů zajišťování kvality těchto vysokých škol, zároveň však zdůrazňuje nutnost jejich postupného dobudování, uvedení do plného provozu a dalšího soustavného rozvoje. Předkládaný projekt je reakcí na tyto požadavky. Soustředí se přitom primárně na čtyři oblasti, v nichž se dobudování vnitřních systémů zajišťování kvality jeví jako nejnaléhavější a které zároveň v posledním roce trvání projektu nabízejí největší prostor pro vytváření synergického efektu:

1) sdílení systémů pro posuzování kvality učení a výuky vedoucích k excelenci ve vzdělávání,
2) rozvoj společných přístupů k výkonu činností, k nimž vysoké školy získávají nově oprávnění na základě institucionální akreditace (zejm. uznávání zahraničního vzdělání a institut mimořádného profesora),
3) rozvoj společných přístupů k propojování hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti,
4) rozvoj společných přístupů k zajišťování kvality souvisejících činností.