Project information

MUNI 100 – Vybrané kulturní, společenské a sportovní aktivity k oslavám 100. výročí založení MU

Project Identification
MMB/0179004/2019
Project Period
4/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Rector's Office

Oslavy 100. výročí založení Masarykovy univerzity s cílem formování univerzitní komunity a podpory sounáležitosti s univerzitou mezi cílovou skupinou zaměstnanci, studenti, absolventi a veřejnost.