Project information

E-sport v kinantropologickém výzkumu

Project Identification
MUNI/51/01/2019
Project Period
5/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

E-sport (elektronické sporty) je dynamicky se rozvíjející odvětví profesionálního hraní počítačových her. I přes společenskou kontroverznost se jedná o sport, neboť e-sport splňuje všechny dostupné definice sportu. Z pohledu kinantropologického výzkumu je oblast zatím nedotknutá, množina hráčů (sportovců) se zvyšuje geometrickou řadou a nabízí se tak oblast pro aplikaci poznatků a zkušeností z činnosti FSpS.
Cíl 1. V tomto pilotním projektu se zaměříme na vybrané oblasti kinantropologického výzkumu, otestováním vybrané baterie testů na množině 50 respondentů. Oblasti a) celková pohybová aktivita a zdatnost; b) diagnostika složení těla; c) aplikaci testování specifické reakční rychlosti hráčů na optický a akustické podněty-Systém Vienna; d) výživové návyky
Cíl 2. Tento projekt pilotně ověří jednotlivé oblasti výzkumu s ambicí podat na podzim 2019 projekt do TAČRu (Technologická agentura ČR), do programů ETA (společenskovědní) nebo Zeta (podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let). Druhým cílem projektu je připravit množinu výzkumných oblastí z pohledu kinantropologického výzkumu a to zejména celková pohybová aktivita a zdatnost (akcelerometrie), vybrané motorické schopnosti a dovednosti (např. reakční rychlost), oblasti nutriční (specifický přístup k výživě vs. užívání dopingu), oblast prevence zranění (např. syndrom karpálního tunelu), ale také v oblastech psychologické (měření motivace, stresu, fenoménu závislosti aj.), etické a marketingu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info