Project information

Inovace vybraných diachronních e-learningových kurzů v rámci bakalářského studia na ÚČJ FF MU

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0595/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním cílem projektu je 1. vytvořit zcela novou e-learningovou podporu v ELFu pro kurz PLIN005 určený pro studenty oboru Počítačová lingvistika, 2. inovovat již existující dvousemestrální kurzy předmětů CJA003, CJA005, které se v souvislosti s novými akreditacemi mění na předmět jednosemestrální, z čehož vzniká jednak zvýšená potřeba přesunout část teoretických výkladů a praktických cvičení (dříve realizovaných v rámci prezenčních seminářů) do e-learningového kurzu, jednak (a to zejména) sloučit a výrazně upravit dosavadní dva kurzy do podoby kurzu jednoho.