Project information

Inovace nabídky uměnovědných oborů v rámci MU prostřednictvím předmětu Filmová hudba (Filmová hudba)

Project Identification
MUNI/FR/0960/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předkládaný projekt směřuje k inovaci a rozšíření nabídky předmětů uměnovědného zaměření. V rámci předmětu Filmová hudba, coby výstupu z projektu, si řešitel klade za cíl rozšířit u studentů povědomí o této specifické oblasti umělecké tvorby, a to jak z pohledu historického a hudebně-filmového, tak i kulturního a společenského. Rozvíjeny budou kompetence studentů v oblasti práce s audiovizuálním materiálem a moderními technologiemi, hodnocení uměleckých děl a analytických dovedností.