Project information

Studium rozpustnosti proteinů

Project Identification
MUNI/C/1647/2019
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rozpustnost proteinu je jedna z jeho základních biofyzikálních charakteristik. Nízká rozpustnost proteinů bývá často kritickým problémem v různých biotechnologických či farmaceutických aplikacích. Špatně rozpustné proteiny mají tendenci agregovat a přítomnost proteinových agregátů je spojena s výskytem různých neurodegenerativních onemocnění, jako je například Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Nástroje umožňující předpověď rozpustnosti i agregace proteinů mají tedy velký význam pro oblast molekulární biotechnologie, strukturní biologie, proteinového inženýrství či lékařského výzkumu. Cílem projektu je zavedení metod vysokokapacitní analýzy rozpustnosti proteinů a následná aplikace na hodnocení vlivu mutací na rozpustnost modelového proteinu. Mutace budou do proteinu vneseny metodami náhodné mutageneze a vzniklá knihovna variant bude následně screenována vybranou metodou analýzy rozpustnosti. Získaná data budou použitelná jako tréninková datová sada pro vývoj nových nástrojů pro předpověď rozpustnosti metodami umělé inteligence.

Klíčová slova: protein, rozpustnost, vysokokapacitní metody, screening, nástroje k předpovědi, umělá inteligence