Project information

Komunikace buněk epidermis při ochraně vůči UV záření (Epidermis a UV)

Project Identification
MUNI/C/0025/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt je zaměřen na studium typu transportu melanosomů uvnitř buněk a jejich transferu z melanocytů do keratinocytů na modelu melanomových linií s různou mírou schopnosti melanogeneze. Síť interakcí melanocytů a keratinocytů (potažmo fibrocytů), které se přirozeně vyskytují v kůži, bude studována pomocí různých variant kokultivace – ať už ve směsné monovrstvě nebo pomocí „transwell“ systémů. Po zavedení experimentálních modelů bude sledována míra zapojení regulačních proteinů především PAR2, SCF, p38 dráhy, melanoregulinu, MITF. Tato tematika je stále více aktuální, především v souvislosti s narušenou ozonovou vrstvou a zvýšeným výskytem rakoviny kůže.