Project information

Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Project Identification
ROZV/C12/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
University of Ostrava

Posilování a rozvoj funkční komunikační platformy popularizátorů vědy a organizátorů NV v ČR a mimořádných popularizačních akcí. Intenzivní spolupráce univerzit v ČR na průběžné prezentace vědy a vědců široké veřejnosti formou akcí mimořádného charakteru (Noc vědců, Veletrh vědy atd.), ale také menších popularizačních aktivit národního či regionálního významu.