Project information

Neverbální chování a úspěšnost při exekuci pokutových kopů ve fotbalu (Nonverbal)

Project Identification
MUNI/51/08/2020
Project Period
7/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem zkoumání je hledání spojitostí mezi neverbálními projevy chování a úspěšností hráčů při exekuci pokutových kopů ve fotbale. Zjištění budou publikována v článku a rovněž uvedena mezi teoretickými východisky v návrhu TAČR ÉTA pro rok 2020. Výsledky najdou uplatnění především v rovině aplikované fyziologie a psychologie a budou dále použity pro edukativní účely v oblasti psychologie sportu, mentálního koučinku a sportovní psychofyziologie.