Project information

Výzkum jazykových prostriedkov v oblasti politického marketingu na Facebooku (Jazprosfb)

Project Identification
MUNI/A/1341/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Predmetom výskumu je analýza príspevkov vybraných chorvátskych politických strán na Facebooku a to výlučne na ich oficiálnych profiloch. Ide o pozorné skúmanie použitých jazykových prostriedkov, so zvláštnym dôrazom na možnú verbálnu manipuláciu, výskyt metafor či tém.
Podobná analýza môže byť šikovným príspevkom nielen v prípade boja s dezinformáciami, ale aj na to, aby odhalila rozdiely (či podobnosti) medzi jednotlivými politickými subjektami, poukázala na spôsob ich komunikácie, napríklad či sa sústreďujú skôr na pozitívne alebo negatívne správy, alebo ako referujú na svojich politických či názorových oponentov.
Napriek tomu, že čoraz viac ľudí čerpá svoje informácie zo sociálnych sietí, ich skúmanie sa v našom priestore ešte len rozbieha a analýza diskurzu je jednou z najviac opomínaných možností výskumu.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info