Project information

Single cell analýza – unikátní nástroj pro studium klonální architektury akutní myeloidní leukémie (AML - analýza single cell)

Project Identification
MUNI/11/SUP/13/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu bude, skrze pilotní studii osmi vzorků pacientů s akutní myeloidní leukémií, ověřit funkčnost unikátní platformy Tapestri (Mission Bio, USA), určené pro DNA NGS single cell analýzy, v podmínkách pracoviště.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info