Project information

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Project Identification
ROZV/C19/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Charles University

Na základě široké metodologické i praktické reflexe aktuálních zkušeností s mimořádnou výukou na dálku, ale i dlouhodobých zkušeností s formami výuky a studia, revidovat a definovat související standardy kvality vzdělávací činnosti tak, aby byly srozumitelné a efektivně vyhodnotitelné, a aby co nejlépe odrážely požadavky na kvalitní a flexibilní vzdělávání definované v prioritních cílech SZ2021+. Projekt bude zaměřen zejména na garanty studijních programů, na vedení fakult a členy Rady pro vnitřní hodnocení, kteří dané koncepční otázky řeší v rámci akreditačního procesu a procesu zajišťování kvality. Výstupy a doporučení z projektů zaměřených na tyto detailní a praktické aspekty výuky budou sdíleny jakožto inspirace a výzvy pro řešení koncepční agendy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info